Použitá technologie

 

 • Ostření PKD nástrojů věnuje firma GOFER nástroje maximální pozornost.

 

 • Nemáme jeden „univerzální stroj, na kterém jde dělat všechno", ale máme špičkové vybavení ostřiček, které v daném segmentu dosahují vždy suverénně nejlepších výsledků v kvalitě údržby PKD nástrojů.

 

 • Je nám jasné, že pouze dobře navržený a bezvadně udržovaný nástroj může výborně a efektivně fungovat.

 

Ostřička PKD nástrojů s robotem Vollmer QXD 400

 

Jedná se o nejmodernější ostřičku na obrábění PKD nástrojů. Robustní litinová konstrukce vlastního stroje zaručuje geometrickou přesnost nástroje. PKD nástroj, který je určen k ostření nejprve proměříme a následně vložíme do zásobníku robotického systému. Ke každé pozici nástroje je přiřazen program ostření PKD břitů. Díky tomu ostření nástroje probíhá bez zásahu obsluhy, tedy s vyloučením chyb obsluhy. Optimalizovaný generátor s vysokým rozsahem proudu umožňuje erodování elektrodou, a to jak rychlé hrubování (při velkém otupení břitu nástroje) tak i jemné nastavení pro dokonalý povrch břitu nástroje a jeho dlouhou trvanlivost.

 

Velmi zajímavý je systém výměny PKD nástrojů, který probíhá plně automaticky. Rameno robota ze vřetene stroje vyjme naostřený nástroj, vloží ho do původní pozice v zásobníku a ze zásobníku vyjme nástroj tupý. Podle zvoleného obráběcího programu tupého PKD nástroje, vybere za zásobníku elektrod vhodnou elektrodu (liší se rozměry a tvary) a nastaví obráběcí proudy. Po obrobení PKD břitu je na jedno upnutí (!) PKD nástroje obrobena i část za zubem, tzv. volné broušení. Pokud obrábíme například frézovací nástroj, zmenšuje se i jeho průměr PKD zubu. Proto musíme odbrousit i část těla za zubem - to je volné broušení.

 

Na ostřičce Vollmer QXD se volné broušení provádí velice přesně, na jedno upnutí obrobku. Elektroda používaná na erodování PKD se díky robotickému systému vymění za diamantový kotouč. Jako první vstvu brousíme SK za DIA a pak železo korpusu přesně podle zadaného programu. Podbroušení probíhá ve stejné linii jako erodování (identický tvar erodování a podbrušování, čímž je vyloučena různá výška - nepřesnost podbroušení).

 

Nástroje naostřené na ostřičce Vollmer QXD 400 jsou velice přesné a také hřbet nástroje má zrcadlový výbrus. I to je velmi důležité, neboť moderní vysoce otáčkové PKD nástroje musí mít perfektní odvod třísek a na tom se hřbet zubu nástroje podílí velmi významným způsobem. Pokud hřbet nástroje není správně obroben, může dojít k tomu, že hřbet nástroje při vysokém posuvu „pálí" o obráběný materiál. Nejčastěji k pálení nástroje dochází proto, že se servis nástroje dělá nekvalitně a hřbet zubu se odbrušuje „v ruce". Potom se také hřbet nástroje zalepuje a způsobuje v provozu další problémy. Díky vysoké přesnosti a vynikajícím softwarovým možnostem se tato ostřička používá také pro obrábění kovo nástrojů pro automobilový průmysl, což je dnes vrchol v obrábění PKD nástrojů.

 

Výhody ostřičky Vollmer QXD 400

 • vysoká geometrická přesnost obráběných nástrojů (vynikající ovalita)
 • vynikající kvality povrchu břitu PKD zubu,která má vliv na trvanlivost břitu
 • špičkové softwarové vybavení na všechny druhy a tvary nástrojů
 • robotické vybavení minimalizuje chyby obsluhy
 • odbrušování hřbetu zubu (volné broušení) na jedno upnutí

 

 

Ostřička PKD nástrojů Vollmer QWD


Mimořádná tuhost rámu stroje zaručuje vysokou přesnost obrábění. Jedná se o nejmodernější a nejdokonalejší ostřičku na obrábění tvarových PKD nástrojů tzv. „drátovka". Místo měděné elektrody se k elektroerozivnímu obrábění PKD břitu tvarových nástrojů používá speciální drát. Průměr drátu je 0,25, takže rádius na hraně je 0,125. Takže dokážeme téměř čistý pravý úhel. Elektrody mají tak min. rádius 0,5 a méně, už nedrží tvar a upalují se.

 

Výhody tohoto řešení jsou:

 • naprosto perfektní tvar profilu PKD zubu podle zadání s přesností na tisíciny milimetru
 • největší výhody jsou při výrobě vnitřních malých radiusů nástrojů, kde rotační elektrodou nejsme schopni dosáhnout přesnost tvaru malých vnitřních radiusů
 • drátovka umožňuje 1. a 2. podbroušení břitu PKD měnit v průběhu obrábění dráhy zubu například při obrábění tvaru konkávní - konvexní - konkávní se musí měnit podbroušení zubu plynule, neboť jinak by se to projevilo na povrchu obráběného materiálu
 • špičková kvalita povrchu PKD, což se odráží ve vysoké kvalitě povrchu obráběného materiálu

Dle přání zákazníka děláme různé úpravy a změny stávajících profilů. Drátovka drží absolutní rovinu úhlu oproti elektrodě, u které vzniká zpětný náběh rádiusu a tím může dojít k zalepování stroje.

 

 

Ostřička PKD nástrojů LACH 4040 CNC

 

Jedná se o vysoce sofistikovanou ostřičku, která dosahuje vynikajících výsledků při ostření PKD pilových kotoučů. Jako předchozí ostřičky má také rotační elektrodu a optimalizovaný, unikátní systém naměřování jednotlivých zubů (měří břit z čela i z boku, a také přesah oproti tělu), tvar zubu usazujeme na střed destičky. Proto PKD pilové kotouče ostřené na této ostřičce „nepíšou" na obráběném materiálu a jsou velice přesné. Naši zákazníci to oceňují zejména u konických předřezů, kdy pilové kotouče ostřené na LACH 4040 CNC dosahují vynikajících výsledků.

 

Nástroje od nás odcházejí vyvážené ve špičkové kvalitě podle typu a určení od G6,3 do G2,5.


Tato součást u nás prováděného servisu nástrojů má zásadní vliv na výkonnost a efektivnost nástroje.

 

 

 
 
 
 
  GOFER nástroje, a. s. - Ing. František Šimek

gofer

Mobil: +420 602 375 229

gofer

Fax: +420 251 640 257

gofer

E-mail: simek@gofer.cz