Primultini 1400 SHG

 • Stojan je nakloněn pod úhlem 18°. Je proto možné jej kombinovat pouze s vozíky se sklonem 18° (například Primultini CEN, nebo CFL). Tento „šikmý koncept" přináší výhody při určitých způsobech pořezu s častým obracením kulatiny - viz výhody šikmého konceptu.

 • Stojanu je vyroben z litiny, dynamicky vyvažovaná kola jsou z ocelolitiny.

 • Horní kolo je vedeno oboustranně v prismatických vedeních, která umožňují rychlou a citlivou reakci na změnu napětí v pilovém pásu.

 • Hydraulická tlaková vodítka pilového pásu s automatickým odskokem vodítek při vracení vozíku. Při posuvu vozíku do řezu je pilový pás více napnut, až na nejvyšší mez, což umožňuje dosáhnout nejvyšších rychlostí řezu.

 • Zvedání horního hydraulického vodítka, napínání pilového pásu, zvedání ochranného krytu pilového pásu hydraulickým pístem. Naklápění horního kola pro nastavení předskoku pilového pásu elektromotorem.

 • Stojan je kompletně zakrytován, všechna nebezpečná místa jsou chráněna. Tlačítky se nastavuje předskok pilového pásu, při uzavřeném krytu pilového stojanu. Stojan má vnitřní osvětlení a díky okénku z polykarbonátu může obsluha bezpečně sledovat přesné nastavení předskoku pilového pásu. Kryt pilového stojanu má bezpečnostní magnetický spínač („koncák"), který nedovolí otevření bezpečnostního krytu, pokud stroj běží.

 • Automatické centrální mazání pilového stojanu elektrickým čerpadlem.

 • Centrální mazání oběžných ploch kol a pilového pásu.

 

 

Šikmý koncept kmenových pásových pil Primultini

Kmenové pásové pily Primultini v šikmém provedení jsou vhodné při pořezech s vyšším počtem obracení, například při pořezu bukové hmoty tzv. obřezáváním jádra. Dále je vhodná pro pořez dubové kulatiny a obecně listnaté hmoty vyšší kvality. Při pořezu jehličnaté kulatiny přináší výhody při výrobě stavebních hranolů, kdy se kulatina 4x obrací.

Další možností optimálního využití je pořez „na ostro", kdy je nutné šetrné shození řeziva na válečkový dopravník bez vzniku trhlin na čele řeziva. Tím nedochází ke znehodnocení řeziva a dochází k větší výtěži při následném rozmítání, což je výhodné například při výrobě spárovky nebo laťovky.

Výhody řešení:

 • Rychlé obracení kulatiny, resp. řeziva na vozíku systémem „easy hook". Tím se zkrátí vedlejší neproduktivní časy, resp. se tím zvýší výkon stroje za směnu.

 • Výkon se oproti srovnatelným klasickým kmenovým pásovým pilám zvyšuje o cca 25 -35% odpadávající řezivo padá vždy řezanou plochou na válečkové dopravníky, proto se zrychlí transport řeziva za pilou.

 • Nedochází k zaklínění kořenových náběhů a není nutné odstraňovat vzpříčené řezivo z dopravníků. Po obracení kulatiny se tato dorazí vždy a rychle na všechny věže upínacího vozíku vlastní vahou. Proto odpadají chyby na posledním prkně vlivem nedokonale přisunuté kulatině ke věžím.

 • Odpadávání řeziva za stojanem pásové pily je ohleduplnější k řezivu. Řezivo nedopadá kolmo na válečkové dopravníky, ale sklouzne na ně. Proto řezivo vlivem pádu nepraská.

Nároky na montáž

 • Nejsou vyšší než u klasické kmenové pásové pily.

 • Základy pod šikmou pásovou pilu jsou podobné jako pod srovnatelnou klasickou pásovou pilu.

 

Nároky na obsluhu

 • Nejsou vyšší než u klasické kmenové pásové pily.

 • Pokud sedí obsluha „vedle" stojanu pásové pily, díky sklonu lépe vidí na vady v řezané kulatině, například průběh jádra.

 

Nároky na dopravníky kulatiny, řeziva a odpadu

 • Jsou vyšší, než u běžných pásových pil. Je vhodné, aby dopravníky kulatiny a nejméně
  1. válečkový dopravník dodávala firma PriBO, aby celý systém dobře fungoval. Doporučuji
  1. válečkový dopravník odklopný, abychom nemuseli dopravovat krajiny po válečkovém dopravníku - což je obtížné. Pokud se 1. válečkový dopravník odklopí, může krajina spadnout na dopravník odpadu a tím je vyvezena k sekačce odpadu.

 • Nároky na likvidaci odpadu nejsou vyšší. Doporučuji svým zákazníkům dopravník odpadu pod spodním kolem pásové pily, do kterého padá veškerý odpad vzniklý při řezání.

 • Dalším detailem, kterým firma PriBO zvyšuje produktivitu práce je ometací stroj, který čistí povrch řeziva z obou stran od pilin.

 

Nároky na nástroje nejsou vyšší než u běžné kmenové pásové pily

 • Většina mých zákazníků používá pilové pásy francouzské firmy MFLS s obchodním názvem Forestill Vario. Tyto nástroje mají tzv. skupinové ozubení s různou roztečí a výškou zubu. Pilový pás Forestill Vario lépe vyhazuje piliny během řezání i ve zmrzlé kulatině.

 • Velkou výhodou pilových pásů Forestill Vario je, že mohou řezat 8 hodin bez převěšování.

 • Další možností je používání nástrojů Forestill TCT Vario, což jsou nástroje s možností řezání bez převěšování 40 hodin. Podmínkou je odkorněná kulatina.

Proto mohou nabídnout vyšší efektivitu výroby a tím i vyšší produktivitu práce.

 • Výměna pásů na šikmých pilách je náročnější než u klasických a doporučujeme, aby pilový pás vyměňovali vždy dva pracovníci.

 

 

 

 

Popis produktu

Příslušenství

Technická data

Primultini 1400 SHG
Primultini 1400 SHG
Primultini 1400 SHG
PRIMULTINI
 
 
 
 
  GOFER nástroje, a. s. - Ing. František Šimek

gofer

Mobil: +420 602 375 229

gofer

Fax: +420 251 640 257

gofer

E-mail: simek@gofer.cz